top of page

DATA- OG PRIVATLIVSPOLITIK FOR MARIA MYHLENDORPH KROPSTERAPI

Maria Myhlendorph Kropsterapi er en virksomhed, der har til formål at tilbyde 1:1 kropsterapeutisk behandling og yoga til privatpersoner, samt tilbyde virksomheder og organisationer adgang til kropsterapeutisk behandling, yoga, meditation og mindfulness til deres ansatte.

Der føres journal over klienter, der deltager i 1:1 sessioner.

Klienter og kunder kan henvende sig til Maria Myhlendorph Kropsterapi via mail eller telefon, som er opgivet på virksomhedens hjemmeside og sociale medier.
I forbindelse med virksomhedens formål bliver der indsamlet personoplysninger. Derfor er denne data- og privatlivspolitik udarbejdet, så du som klient eller kunde har mulighed for at læse om, hvordan dine oplysninger behandles og med hvilke formål, samt hvordan de slettes igen.

Nedenstående er opdelt efter, hvordan du som klient eller kunde interagerer med virksomheden.

Data og privatlivspolitikken samt de interne datarelaterede processer er udarbejdet i overensstemmelse med gældende GDPR-lovgivning.

Ved spørgsmål til data- og privatlivspolitikken er du velkommen til at skrive til Maria Myhlendorph Kropsterapi på mail: mm.kropsterapi@gmail.com.

Du kan også læse mere om dine rettigheder hos Datatilsynet: www.datatilsynet.dk

 

Når du benytter virksomhedens hjemmeside (cookies)

På hjemmesiden: www.mariamyhlendorph.com anvendes cookies. Du har mulighed for at sige nej tak, hvis du ønsker det. Du vil blive præsenteret for et cookie-banner første gang, du besøger hjemmesiden, hvor du kan slå cookies til eller fra.

Hvad er en cookie?

Ifølge Borger.dk er: ”… en cookie er et lille stykke kode, der bliver gemt på din computer, telefon eller tavlecomputer, når du surfer på internettet. Cookier har mange anvendelsesmuligheder, men de benyttes grundlæggende til at gemme informationer om brugernes adfærd på nettet, eller til at sikre at en side eller løsning fungerer teknisk.”

Du kan læse mere om cookies her: www.borger.dk   

Cookies på virksomhedens hjemmeside

Langt de fleste cookies på hjemmesiden er tekniske cookies, der gør, at siden virker. Hjemmesiden er udarbejdet i programmet WIX, som er et softwareprogram til at lave hjemmesider. Derfor bruger siden primært cookies fra WIX.

I Bilag 1 kan du se en liste over hvilke cookies, der findes på siden samt deres formål, varighed og type.

 

Når du benytter bookingsystemet på hjemmesiden

Ved booking af behandling via hjemmesiden indsamles følgende ikke-følsomme oplysninger:

 • Navn på klienten

 • E-mail på klienten

 • Telefonnummer på klienten

 • Evt. notater, som klienten vælger at opgive i forbindelse med bookingen

 

Formål

Oplysningerne bruges til at komme i kontakt med klienten og til at overholde aftaler med klienten.

 

Retsgrundlag

Oplysningerne behandles ud fra behandlingsgrundlaget i Artikel 6, stk. 1, litra b om hensyn til kontrakt med den registrerede.

 

Opbevaring og sletning af oplysningerne

Oplysningerne slettes senest 5 år efter sidste behandling af hensyn til, hvis klienten ønsker at genoptage behandling efter pause i behandlingen. Hvis klienten ønsker sletning af oplysninger i forbindelse med booking tidligere end dette, er det muligt at rette henvendelse til virksomheden og bede om sletning.

Videregivelse af personoplysninger

De oplysninger, som afgives i forbindelse med en booking, bliver ikke overdraget uden for virksomheden. Oplysningerne behandles i et bookingsystem, som er sammenhængende med WIX-hjemmesiden, hvorfor der er indgået en databehandleraftale mellem virksomheden og WIX. Oplysningerne og booking sendes fra bookingsystemet og til virksomhedens mailklient. For information om, hvordan oplysninger behandles på mailklienten, se gerne afsnittet ”Når du kontakter virksomheden på mail”.

Når du kontakter virksomheden på mail

Ved kontakt via mail indsamles følgende ikke-følsomme oplysninger:

 • Navn på klienten, hvis vedkommende opgiver det, eller mailen kommer fra bookingsystemet

 • E-mail på klienten

 • Telefonnummer på klienten, hvis vedkommende opgiver det eller mailen kommer fra bookingsystemet

 

Formål

Oplysningerne bruges til at besvare klienten, give vedkommende oplysninger om kommende behandlinger, eller opfølgning på emner efter aftale.

Retsgrundlag

Oplysningerne behandles ud fra behandlingsgrundlaget i Artikel 6, stk. 1, litra b om hensyn til kontrakt med den registrerede, hvis vedkommende er i et aktivt behandlingsforløb.

Oplysningerne behandles ud fra behandlingsgrundlaget i Artikel 6, stk. 1, litra f om interesseafvejning, hvis vedkommende tager kontakt med henblik på oplysning om virksomheden, behandlinger eller anden henvendelse.

Opbevaring og sletning af oplysningerne

Oplysningerne slettes senest 5 år efter seneste korrespondance af hensyn til, hvis klienten eller afsenderen vender tilbage på et senere tidspunkt. Hvis klienten eller afsenderen ønsker sletning af oplysninger tidligere end dette, er det muligt at rette henvendelse til virksomheden og bede om sletning.

Når du har et aktivt behandlingsforløb (journalføring)

I forbindelse med et aktivt behandlingsforløb indsamles følgende oplysninger til journalføring:

 • Ikke-følsomme oplysninger:

  • Navn på klienten

  • Telefonnummer og mail

  • Datoer for vedkommendes behandlinger

  • Adresse og postnummer

 • Følsomme oplysninger (kun ved skriftligt samtykke fra klienten):

  • Evt. helbredsoplysninger, private forhold samt reaktioner på behandling

 

Formål

Oplysningerne bruges til at tilrettelægge behandling, samt at sikre bedst mulig kvalitet for klienten i forbindelse med vedkommendes behandling. Ligeledes bruges de ikke-følsomme oplysninger til fakturering og bogføring.

Retsgrundlag

De ikke-følsomme personoplysninger, der håndteres i forbindelse med klientens behandling, håndteres ud fra behandlingsgrundlaget i Artikel 6, stk. 1, litra b om hensyn til kontrakt med den registrerede.

Følsomme personoplysninger om klientens helbred, private forhold og reaktioner på behandling håndteres udelukkende, hvis klienten har givet samtykke dertil. Samtykke er nævnt som behandlingsgrundlag i Artikel 6, stk. 1, litra a og forudsætter, at samtykket er specifikt, frivilligt, informeret og utvetydigt.

Klienten informeres herom og præsenteres for samtykkeerklæringen på mail i forbindelse med booking af første behandling. I forbindelse med den første behandling gennemgås samtykkeerklæringen, og klienten bedes be- eller afkræfte sit samtykke til journalføring.

Klienten kan altid frabede sig, at noget nævnt i forbindelse med behandlingen ikke nedfældes i journalen. Klienten kan altid bede om indsigt i de opbevarede oplysninger.

Opbevaring og sletning af oplysningerne

Oplysningerne slettes senest 5 år efter sidste behandling af hensyn til, hvis klienten ønsker at genoptage behandling efter pause i behandlingen. Hvis klienten ønsker sletning af oplysninger i forbindelse med behandlingsforløb tidligere end dette, er det muligt at rette henvendelse til virksomheden og bede om sletning.

Bilag 1 – Cookies på hjemmesiden

Cookie list
bottom of page